Nederlands Français

Gemeentelijk overleg voor de Belgische energiesector 

Intermixt is een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische gas- en elektriciteitssector, alsook in de teledistributie, en zich daarbij toespitst op de belangen van de verbruikers en de publieke sector. Met dit maatschappelijk doel voor ogen heeft de stichting verschillende activiteiten ontwikkeld. Intermixt staat met name in voor:

  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de vertegenwoordigers van de openbare sector in de Belgische gemengde intercommunales, alsook het vertolken van hun standpunten;
  • het verzorgen van het overleg tussen de openbare vertegenwoordigers in de gemengde intercommunales en andere partijen, waaronder de verschillende operatoren die op de markt actief zijn, de privé partner van de gemengde intercommunales, de zuivere intercommunales, de regulatoren en de verschillende overheden;
  • het adviseren van de openbare vertegenwoordigers van de gemengde intercommunales op basis van overleg en studiewerk.  

Lees meer...

 
© Intermixt 2007 | Gebruikersovereenkomst |