Nederlands Français

Gemeentelijk overleg voor de Belgische energiesector

Intermixt is een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector en zich daarbij toespitst op de belangen van de verbruikers en de publieke sector. Met dit maatschappelijk doel voor ogen heeft de stichting verschillende activiteiten ontwikkeld. Intermixt staat met name in voor:

  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de openbare sector in de Belgische energie-intercommunales met Eandis, Ores of BNO als operatoren, alsook het vertolken van hun standpunten;
  • het verzorgen van het overleg tussen de openbare vertegenwoordigers in deze intercommunales en andere partijen, waaronder de verschillende operatoren die op de markt actief zijn, eventuele privé partners, andere intercommunales, de regulatoren en de verschillende overheden;
  • het adviseren van de openbare vertegenwoordigers van deze intercommunales op basis van overleg en studiewerk.  

Lees meer...

 

Wie documenten met het Verifieer® logo via e-mail ontvangt, kan op beide oren slapen. Ook als u ze uitprint zijn ze volledig rechtsgeldig.

Met de unieke code die u terugvindt op het ontvangen document kan u verifiëren.

 

 

 

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst