Nederlands Français

Distributienetbeheer

Het distributienet van elektriciteit is het geheel van verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV en de daarmee verbonden hulpinstallaties. In analogie is het distributienet van aardgas het geheel van gasleidingen dat niet tot het vervoersnet behoort en de daarmee verbonden hulpinstallaties.

Bepaalde onderdelen van deze distributienetten kunnen door de transportnetbedrijven worden beheerd, maar het overgrote deel van deze netten worden door specifieke distributienetbeheerders of DNB’s uitgebaat.

Daar waar de transportbedrijven in heel België actief zijn en daartoe over een nationaal monopolie beschikken, zijn de DNB’s actief in geografisch afgebakende gebieden en beschikken ze over een monopolie voor deze specifieke gebieden.

Het beheer houdt zowel de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding als de verbetering van het distributienet in. De taken van de distributienetbeheerders gaan echter vaak verder dan het louter beheer van het net en omvatten bijvoorbeeld ook sociale dienstverlening. De meeste – maar niet alle – distributienetbeheerders zijn intercommunales of opdrachthoudende verenigingen.

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst