Nederlands Français

Internationale Organisaties

De globalisering is een feit in bijna alle Economische sectoren en dat geldt evenzeer voor de nutssectoren in het algemeen en de elektriciteits- en aardgassector in het bijzonder. Op de leverings- en productiemarkt wordt verwacht dat de voormalige nationale energiebedrijven verder uitgroeien tot echte pan-Europese spelers.

De lokale energiebedrijven, die vaak worden gecontroleerd door regionale of gemeentelijke overheden, kunnen deze evolutie niet negeren. Daarom is het noodzakelijk dat deze bedrijven hun krachten bundelen om op internationaal niveau hun belangen te verdedigen.

Vanuit deze visie is Intermixt actief lid van twee internationale organisaties met elk een eigen profiel en werkingsgebied: 

CEDEC

Confédération Européenne des Distributeurs d'Energie publics Communaux

CEDEC is de Europese federatie van de lokale openbare distributiebedrijven in de energiesector. De oprichting vloeide voort uit de vaststelling dat de krijtlijnen voor de organisatie van de gas- en elektriciteitssector op Europees niveau worden vastgelegd.
meer over CEDECCEDEC

 

 

CIRIEC

Centre International de Recherches et d'Informations sur l'Economie publique, sociale et Coopérative 
  

CIRIEC treedt op als een informatiecentrum voor diensten van algemeen belang en legt zich daarbij toe op economische activiteiten van overheden, openbare nutsectoren, de sociale economie en publieke en semi-publieke ondernemingen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. De organisatie promoot ook wetenschappelijk onderzoek over deze sectoren.

meer over CIRIEC   
                                                                                                                                                      

 

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst