Nederlands Français

Regulatoren

De werking van de elektriciteits- en gasmarkt wordt opgevolgd door regulatoren. Dit zijn instellingen met de wettelijke bevoegdheid om bepaalde aspecten van de markt te reguleren, zoals een controle op prijzen, concurrentie, openbare dienstverplichtingen en marktmechanismen.

Regulatoren hebben ook vaak een adviserende functie ten aanzien van de overheden en een informatieve taak ten aanzien van de verbruikers.

De Belgische energiesector kent een federale regulator en drie regionale regulatoren met elk specifieke bevoegdheden:

Federaal: de CREG

CREG

De federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas of CREG heeft een adviserende functie ten behoeve van de overheid en moet er eveneens op toezien dat alle marktspelers de wetten en de regelgeving respecteren. De CREG controleert het beheer van de vervoersnetten. www.creg.be

Vlaanderen: de VREG

VREG

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt of VREG is verantwoordelijk voor de goede werking van de Vlaamse energiemarkt. De VREG is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer. www.vreg.be

Wallonië: de CWaPE

CWAPE

De Commission Wallone pour L’Energie of CWaPE is verantwoordelijk voor de goede werking van de Waalse energiemarkt. De CWaPE is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer. www.cwape.be

Brussel: Brugel

De reguleringscommissie voor energie in het Brusselse hoofdstedelijke gewest draagt de naam Brugel – voluit ‘Brussel Gas Elektriciteit’. Brugel is bevoegd voor de regulatie van het distributienetbeheer. www.brugel.be

 

 

 

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst