Nederlands Français

Transportnetbeheer

Zowel elektriciteit als aardgas wordt via een transportnet vervoerd. Voor elektriciteit wordt het transportnet gedefinieerd als het net met een nominale spanning van meer dan 70 kV. Dit net wordt in België beheerd door het bedrijf Elia. De onderneming beschikt daartoe over een wettelijk monopolie.

Het transport- of vervoersnet voor aardgas wordt beheerd door de maatschappij Fluxys Belgium, die daartoe eveneens over een wettelijk monopolie beschikt. Fluxys beheert ook de opslagplaatsen voor aardgas.

Het beheer houdt zowel de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding als de verbetering van het transportnet in, maar er kunnen aan de transportnetbeheerders of TNB’s ook bijkomende taken worden toegekend die verder gaan dat het louter beheren van de netten.

EliaElia

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Als netbeheerder zorgt Elia voor een transparante, niet-discriminerende en objectieve toegang tot het net. Elia bezit alle Belgische netinfrastructuur van 150 tot 380 kV en nagenoeg 94% van de netinfrastructuur van 30 tot 70 kV. 
http://www.elia.be

Fluxys BelgiumFluxys Logo

Fluxys Belgium is de beheerder van de vervoersinfrastructuur van aardgas in België. Vanuit die functie levert het bedrijf vervoers- en opslagdiensten, LNG-terminallingdiensten en ondersteunende diensten. Door de centrale ligging van België speelt Fluxys een sleutelrol in het transport van aardgas in Europa en dus ook in de verdere liberalisering van de Europese aardgasmarkt. 
http://www.fluxys.be

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst