Nederlands Français

Gebruikersovereenkomst

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de website http://www.intermixt.be. De gebruiker van de site wordt geacht in te stemmen met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Intermixt behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Intermixt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Intermixt is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het verschaffen, compileren, schrijven of interpreteren van informatie.

Intermixt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel slecht functioneren van de website.

Intermixt is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Intermixt oefent geen enkele controle uit over de voormelde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Intermixt de elementen goedkeurt die deze sites bevatten.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Intermixt behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Intermixt, tenzij uitdrukkelijk de bezitter van het copyright wordt vermeld. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intermixt.

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst