Nederlands Français

Wie is Intermixt?

Intermixt is een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector en zich daarbij toespitst op de belangen van de verbruikers en de publieke sector. Met dit maatschappelijk doel voor ogen heeft de stichting verschillende activiteiten ontwikkeld. Intermixt staat met name in voor:

  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking van de vertegenwoordigers van de openbare sector in de Belgische energie-intercommunales met Eandis, Ores of BNO als operatoren, alsook het vertolken van hun standpunten;
  • het verzorgen van het overleg tussen de openbare vertegenwoordigers in deze intercommunales en andere partijen, waaronder de verschillende operatoren die op de markt actief zijn, eventuele privé partners, andere intercommunales, de regulatoren en de verschillende overheden;
  • het adviseren van de openbare vertegenwoordigers van deze intercommunales op basis van overleg en studiewerk.

Voor het vervullen van al deze taken kent Intermixt verschillende federale en regionale beheersorganen die de diverse beleidsaspecten van de Belgische energiesector behandelen. De stichting is eveneens lid van de sectorale beroepsfederatie Synergrid en het technisch competentiecentrum Laborelec, alsook van internationale verenigingen zoals CEDEC en CIRIEC. Intermixt is tevens lid van de Adviesraad Gas en Elektriciteit van de federale regulator CREG.

Daarnaast staat Intermixt in voor het secretariaat van de holdings Publigas en Publi-T die de belangen van de gemeentelijke sector in respectievelijk Fluxys en Elia beheren. Op Vlaams niveau is Intermixt verantwoordelijk voor het beheer van de Vlaamse financieringsverenigingen. Daartoe werd in 2007 binnen Intermixt een financiële cel opgericht. Op Waals niveau is een overlegplatform tussen financieringsintercommunales opgericht.

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst