Nederlands Français

Beheersorganen

Het beheer van Intermixt is in handen van een federaal samengestelde raad van bestuur. Daarnaast telt de stichting Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestelijke raden. De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitters van de gewestelijke raden, een aantal door deze raden aangeduide bestuurders en enkele gecoöpteerde leden die een belangrijk mandaat invullen in de energiesector. Ook de voorzitters van de management- of directiecomités van de bij Intermixt aangesloten netoperatoren en de secretaris-generaal van Intermixt evenals zijn adjuncten maken met raadgevende stem deel uit van de raad van bestuur.

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst