Nederlands Français

Intermixt is lid van

Met oog op het behartigen van de belangen van zijn leden is Intermixt lid van verschillende sectororganisaties met een regionaal, nationaal of internationaal karakter. Intermixt is onder meer in volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • ALGEMENE RAAD CREG
  De federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas of CREG heeft een adviserende functie ten behoeve van de overheid en moet er eveneens op toezien dat alle marktspelers de wetten en de regelgeving respecteren.

 • CEDEC
  Intermixt is sinds de oprichting in 1992 lid van CEDEC, de Europese federatie van de lokale openbare distributiebedrijven in de energiesector. De oprichting vloeide voort uit de vaststelling dat de krijtlijnen voor de organisatie van de gas- en elektriciteitssector op Europees niveau worden vastgelegd.

 • CIRIEC
  Om de uitdagingen van de lokale besturen in de Belgische energiesector in een breder kader te kunnen plaatsen is Intermixt lid van CIRIEC of voluit Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie publique, sociale et Coopérative. Deze internationale organisatie kent verschillende leden met een uiteenlopende geografische ligging; van Zweden tot Japan.

 • SYNERGRID
  Synergrid is de technische beroepsvereniging voor de transportnetbeheerders Elia en Fluxys en de distributienetbeheerders van elektriciteit en gas in België.
 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst