Nederlands Français

Vlaamse financieringsverenigingen

Ravensteingalerij 4 bus 2 
1000 Brussel 
België 

Tel.: +32 2 548 36 02 
Fax : +32 2 513 07 46 
Email: info@intermixt.be 

Wegbeschrijving

Medio 2007 werd in de schoot van Intermixt een financiële cel opgericht. De medewerkers van deze cel ondersteunen de zes financieringsverenigingen van de Vlaamse gemeenten die zijn aangesloten bij een distributienetbeheerder met Eandis als werkmaatschappij. De ondersteuning gebeurt zowel op administratief als financieel vlak.

De financierinsgverenigingen, die volledig publiek en dus "zuiver" zijn, kennen een specifieke onstaansgeschiedenis. Op het einde van de jaren zeventig en in het begin jaren tachtig schakelden de gemengde intercommunales voor de distributie van elektriciteit en aardgas over van de gebruiksinbreng naar het bezit van de distributie-installaties.

Het streven van de gemeenten naar de eigendom van de distributie-installaties om zo een groter aandeel in de winst te bekomen, resulteerde in de oprichting van de financieringsintercommunales IVIEGOV in 1979 en IKA in 1983. IVIEGOV was in Oost-Vlaanderen actief, IKA is nog steeds aanwezig in de provincie Antwerpen.

In 1994 werd IVIEGOV omgevormd tot Fingem. Daarnaast werden nog vier nieuwe financieringsintercommunales opgericht; namelijk Finiwo voor Imewo en twee jaar later Finilek voor Iverlek, Finea voor Imea en Figga voor Gaselwest.

Op dit ogenblik bestaan er dus zes zuivere Vlaamse financieringsintercommunales. In overeenstemming met het decreet op de intergemeentelijke samenwerking hebben zij in 2005 de rechtsvorm aangenomen van “dienstverlenende verenigingen”. Sindsdien worden ze financieringsverenigingen genoemd.

Het doel van de financieringsverenigingen is het voor rekening van en op verzoek van de gemeentelijke vennoten:

- voorfinancieren van aandelen van de distributienetbeheerders;
- nemen van strategische participaties in de energiesector (waaronder Publi-T, Publigas, EGPF en Wind4Flanders);
- verzorgen van de financiering van de investeringen die in het gemeentelijk budget zijn voorzien.

Jaarverslagen

Overzichtslijsten

 
© Intermixt | Gebruikersovereenkomst